اسپیکر


در واقع یکی از مهمترین و در عین حال اصلی ترین عناصری که در ارتباط انسان ها با همدیگر نقش بسیار اساسی دارد، صدا می باشد. به گونه ای که بدون صدا، نه جهانی و نه جامعه ای وجود ندارد. در واقع با گذر زمان، تلاش افراد جهت ذخیره یا ضبط صداهای گوناگون شروع شد. این روزها این تکنولوژی پرطرفدار (پخش و ضبط صدا) توسعه ی بسیار چشمگیری پیدا کرده است. در دنیای دیجیتال امروزی، با کمک گوشی، کامپیوتر و ... به راحتی می توان صداها را ذخیره و دوباره پخش کرد. همان طور که میدانید برای پخش مجدد صدا، به وسیله ای به نام اسپیکر نیازمند هستید.

اسپیکرکمی صبر کنید...

دسته‌بندی