اینورتر شارژر


از آن جایی که برق تولید شده توسط پنل های خورشیدی بصورت DC (Direct Current ) یا جریان (یا ولتاژ) ثابت است ؛برای تبدیل این انرژی به انرژی الکتریکی قابل استفاده در غالب تجهیزات خانگی که وسایل تکفاز AC (Alternating Current) جریان (یا ولتاژ) متناوب هستند ، باید از اینورتر (Inverter) استفاده کرد.اینورتر شارژر ها علاوه بر تبدیل ولتاژ وظیفه کنترل شارژ باتری های سیستم خورشیدی در برابر شارژ بیش از اندازه و دشارژ بیش از اندازه را برعهده دارد.

اینورتر شارژر (سانورتر)کمی صبر کنید...