پنل خورشیدی مونو کریستال


پنل خورشیدی مونو کریستال چیست؟ به این سلول های خورشیدی پنل های مونو کریستالی نیز گفته می شود. آنها به راحتی با رنگ سیاه عمیق و لبه های بریده قابل شناسایی هستند. پنل های خورشیدی مونو کریستالی نیز از شکل بسیار خالصی از سیلیکون ساخته شده اند که آنها را به کارآمدترین ماده در تبدیل نور خورشید به انرژی تبدیل می کند.تفاوت عمده پنل های مونو کریستال و پلی کریستال در ابعاد و تاثیر حرارت بروی عملکرد پنل در سطح نیروگاهی میباشد.

پنل خورشیدی مونو کریستالکمی صبر کنید...

دسته‌بندی