چراغ خورشیدی


چراغ خورشیدی همان کاری را انجام می دهد که یک لامپ معمولی قادر به انجام آن است؛ با این تفاوت که انرژی خود را از نور خورشید می گیرد، در حالیکه لامپ برای ایجاد نور به انرژی برق نیاز دارد. چراغ های خورشیدی اجزای مختلفی دارند؛ اما انرژی خود را از باتری هایی می گیرند که با استفاده از پرتوهای خورشید شارژ می شوند.

چراغ خورشیدیکمی صبر کنید...