پنل خورشیدی پلی کریستال


پنل خورشیدی پلی کریستال چیست؟پنل خورشیدی پلی کریستال یا چند کریستالی پنل هایی هستند که از چندین کریستال سیلیکون در یک سلول ساخته شده اند. این پنل ها، نسبت به صفحات خورشیدی دیگر، سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند، چرا که نیاز به شکل دهی خاصی ندارند و سیلیکون استفاده شده برای ساخت آنها، کم ترین اتلاف را دارد.

پنل خورشیدی پلی کریستالکمی صبر کنید...

دسته‌بندی