اینورتر شارژر Mppt


اینورتر شارژر های خورشیدی یا به اصطلاح بازاری سانورتر ها مدتی است که جای خود را در پروژه های خورشیدی باز کرده است. متصل شدن به شبکه برق شهری و یا ژنراتور ها در کنار پنل های خورشیدی به منظور تامین توان مورد نیاز مصرف کننده های الکتریکی، می تواند بزرگترین حسن و ویژگی این دستگاه ها باشد.

از سانورتر ها میتوان به عنوان UPS های خورشیدی یاد کرد.

اینورتر شارژر ها به دو صورت در بازار موجود میباشد که نوع اول دارای شارژر کنترل Mppt و نوع دوم دارای شارژ کنترل PWM میباشد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی