چراغ قوه یو وی UV


چراغ قوه UV ابزاری عالی برای مشاهده چیزهایی است که معمولا با نور معمولی دیده نمی‌شوند. این دستگاه به دلایل مختلف روز به روز در حال محبوب شدن هستند. از آنها می‌توان برای اهداف متنوعی، از جمله شناسایی مواد معدنی و رگه‌های مختلف در سنگ‌های قیمتی، شناسایی لکه‌های خون و ادرار در طبیعت، تشخیص اصالت پول، شکار عقرب و… استفاده کرد.

چراغ قوه یو وی (UV)کمی صبر کنید...

دسته‌بندی