شارژ کنترل Mppt


شارژکنترلرهای MPPT دارای محدودیت ولتاژ ورودی هستند و برای اتصال پنل خورشزدی به ورودی، باید به حداکثر ولتاژ ورودی توجه نمود. یک شارژکنترلر MPPT, حداکثر توان پنل را به باتری منتقل می‌کند و به همین دلیل به آن MPPT یا دنبال‌کننده نقطه حداکثر توان (Maximum Power Point Tracer) می‌گویند.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی