چراغ شارژی و اضطراری


مانند یک چراغ معمولی، این وسیله نیز روشنایی کافی را برای ما تأمین می‌کند، با این تفاوت که با برق معمولی کار نمی‌کند. این چراغ به دو شکل طراحی می‌شود. مدل شارژی اضطراری محصول، با برق شارژ می‌شود و در زمانی که دسترسی به برق معمولی ممکن نیست یا در فضای آزاد هستیم، به صورت دستی روشن می‌گردد. مدل دیگر اضطراری اما مانند یک چراغ معمولی نصب و سیم کشی می‌شود، با قطع برق، چراغ روشن می‌شود و چند ساعت نورپردازی می‌کند.

چراغ اضطراریکمی صبر کنید...

دسته‌بندی