پنل خورشیدی


خورشید به عنوان بزرگترین منبع تامین انرژی از دیرباز مورد توجه همگان قرار گرفته است. 75 درصد جرم خورشید را هیدروژن تشکیل می دهد که طی واکنش های متعدد هسته ای به هلیم تبدیل می گردد. انرژی تولید شده در این فرآیند با سرعت تقریبی 300,000 کیلومتر بر ثانیه، فاصله 150 میلیون کیلومتری تا زمین را در مدت 8 دقیقه و 19 ثانیه طی می کند.

پنل های خورشیدی از مجموعه سلول های خورشیدی تشکیل شده که وظیفه تبدیل نور خورشید به انرژی الکتریکی را بر عهده دارد.این پنل ها در انواع ابعاد متنوع با تکنولوژی های مختلف تولید میشود که فقط و فقط وظیفه تولید انرژی الکتریکی را برعهده دارد.

پنل خورشیدیکمی صبر کنید...